Transkonferensen - 05

Ett samarrangemang av transvestitföreningen FPE-S och RFSL

För de flesta människor existerar bara två kön, kvinna och man. Man funderar inte över varför man blivit född till det ena eller det andra och man är i stort sett nöjd med den ordning naturen och samhället skapat kring dessa begrepp. Men för viss en grupp människor är könstillhörigheten en viktig fråga.

De kallas Transpersoner. Det gemensamma för transpersoner är att dom bryter mot samhällsnormen genom att inte se ut och/eller klä sig i enlighet med normerna för sitt biologiska kön.

Att leva utanför normerna skapar problem både för dom som gör det och deras omgivning. Trycket från samhället att följa normen, att vara ‚"normal", är enormt och det har bildats en mur av myter och fördomar kring transpersonerna. Detta i kombination med den förväntan samhället har på hur vi ska se ut och vara drabbar transpersonerna hårt. Eftersom de flesta transpersoner är uppfostrade enligt samma normer som alla andra, får många problem med både skuld och skam för att man inte klarar av att leva upp till hur en "riktig" man eller kvinna ska se ut, klä sig och uppföra sig. Det krävs stort mod att leva utanför normen och det är långtifrån alla som klarar av att leva så. Därför undertrycket transpersoner ofta sina känslor och anpassar sig så gott man kan till det liv samhället kräver, med depressioner, isolering och utanförskap som följd. Många lever ett helt liv utan att avslöja ens för sina närmaste hur det ligger till.

Sveriges första offentliga konferens för transpersoner ägde rum på Hotell Riviera i Båstad 7-8 maj 2005.

Syftet, att skapa en "Identitetsstärkande konferens för transpersoner", var tydligt uttalat av arrangörerna. På programmet stod olika identitetsskapande aktiviteter och en föreläsning med en av världens främsta transaktivister och initiativtagaren till "Press for change", Stephen Whittle från Manchester, England. Andra framträdande roller hade transaktivisten Andy Candy och journalisten Lena Edenbrink. Hela programmet och en utvärdering finns att ladda ner längre ner på sidan

Man var överens att programmet skulle vara lätt att ta till sig och huvudpunkterna var:

  • Lära känna andra personer i samma situation
  • Tillfälle att uttrycka egna tankar i ord
  • Ge transpersoner betraktelsesätt på sitt sätt att leva
  • Få bekräftelse att man duger som man är
  • Ha kul!

 

Ansvariga för planering och genomförande:
Arawn Repka, FtM Intergender
SaraClaes/Claes Schmidt, MtF transvestit

Läs mera om:

Stephen Whittle, transaktivist och föreläsare på transkonferensen

Konferensen arrangerades gemensamt av:
Transvestitföreningen FPE-S och RFSL

FPE-S webbplats

RFSL:s webbplats

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.