Sara i Skolan!

Sara i skolan

Barn och ungdom är en prioriterad grupp för mig. Därför har jag, med erfarenhet från olika skolor, tagit fram ett förmånligt erbjudande som kombinerar en studiedag för lärare och annan personal med en heldag för eleverna, (kl. 08.30-16.30) och kanske en offentlig kvällsföreläsning för vårdnadshavare och andra intresserade (kl. 18-20).

"Sara i Skolan" erbjuder en extern föreläsare, som på ett underhållande och interaktivt sätt inspirerar till tankar om värdegrund, mångfald och jämställdhet, nyttan av oliktänkare och förståelsen för alla människors lika värde, värdighet, rättigheter och skyldigheter.

Ur innehållet:

  • Vem bestämmer hur du ska tänka?
  • Var det bättre förr, eller var det bara enklare?
  • Kärlek eller rädsla? Vad väljer du?
  • Är du kvinna, man eller människa?
  • Är jag onormal eller är det du som är ovan?
  • Är funktionsnedsättning egentligen en funktionstillgång?
  • Är jämställdhet en kvinnofråga?
  • Kan något som finns i naturen vara onaturligt?
  • Respektera andra som den dom är!

"Sara i Skolan" är dessutom nästan halva priset jämfört med en vanlig föreläsning för enbart personalen. Dagen går att göra på olika sätt. Här nedan har jag tagit fram tre olika förslag där Förslag 3 är något dyrare än de övriga, men det är fortfarande ett lågprisalternativ.

Frågor och svar
Det är viktigt att avsätta tid för frågor. Därför använder jag Mentimeter.com som ger åhörarna möjlighet att ställa frågor under föreläsningen via sina mobiltelefoner.
Jag besvarar frågorna i direkt anslutning till föreläsningen.

Förslag 1. En föreläsning + mentimeter + klassrumsbesök + Pedagogiskt Café

09.00 Föreläsning för elever, lärare och personal
09.50 Paus
10.00 Föreläsningen fortsätter
10.50 Paus
11.00 Jag svarar på Mentimeterfrågorna och diskuterar med eleverna
12.00 Lunch i elevmatsalen
13.00 Jag möter eleverna i deras klassrum alternativt minglar i skolans cafeteria
15.00 "Pedagogiskt Café" med enbart lärare och personal
16.30 Slut

Förslag 2. Två föreläsningar + mentimetersvar + Pedagogiskt Café

08.30 Föreläsning för elever grupp 1, lärare och personal
09.20 Paus
09.30 Föreläsningen grupp 1 fortsätter
10.20 Jag svarar på Mentimeterfrågor och diskuterar med eleverna
11.30 Lunch i skolmatsalen
12.30 Föreläsning för elever grupp 2, lärare och personal
13.20 Paus
13.30 Föreläsningen fortsätter
14.20 Paus
14.30 Jag svarar på Mentimeterfrågor och diskuterar med eleverna
15.30 "Pedagogiskt Café" med enbart lärare och personal
16.30 Slut

Förslag 3. Något av ovanstående förslag + kvällsföreläsning

Allt fler skolor inser att om skolans värdegrund ska få effekt, måste den även nå in i hemmet. Därför inkluderar Förslag 3 en kvällsföreläsning för vårdnadshavare och för lärare och övrig personal som inte haft möjlighet att delta under dagen. Kvällsföreläsningen brukar vara 2 timmar utan paus till exempel kl. 18-20.

"Pedagogiskt Café" avslutar studiedagen där lärarna och övrig personal tillsammans utvärderar och summerar dagen. Här finns även möjlighet att lyfta frågor och prata om diskriminering, yttrandefrihet, bemötande, varumärke, vikten av en gemensam värdegrund och allt annat som kan vara intressant att ta upp.

För att få ut mesta möjliga ur "Sara i Skolan" är det bra om läraren i i förväg pratar med eleverna om det som står i Skollagen 5 §, "Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling."

Bäst är om eleverna i förväg formulerar frågor som jag lägger in i föreläsningen eller besvarar tillsammans med åhörarnas mentimeterfrågor.

Min erfarenhet är att storföreläsning funkar utmärkt för elever från åk 8 och uppåt.

Åk 7 och yngre funkar bättre klassvis och det kan vi också prata om.

I avtalet ingår ett ex av min bok ”Från Man till Människa”. Behöver du fler böcker ska du få ett bra pris.

Läs mer om boken "Från Man till Människa" här

Teknikbehov

För att det ska bli en riktigt bra föreläsning behöver jag detta

Reklammaterial

Finns under fliken "Reklam & PR".

Hämta reklamtext
Hämta bilder
Hämta affischer

Läs mer

SVT Halland - Sara på Veingeskolan i Laholm

Hör av dig för bokning, ytterligare information eller om du vill prata med någon som köpt "Sara i Skolan".

Bilderna är från Ursviksskolan och Per Braheskolan i Jönköping.
Fotografer: Lena Löfstedt och Elin Stork.


Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.