1940-talet

1949

Jag föds

på Banérsgatan mitt i Malmö 19 mars 1949

Kategori: Privat