Bianco Girls - Utvärderingen

Transor är populära!

Checkpoint utvärderar läsarnas uppfattning om Biancos annonser.
Undersökningen publicerad augusti 2003. Text: SaraClaes

Biancos "reklamkampanj" med transor hösten 2002 avslutades med att det danska företaget Checkpoint utvärderade ett antal helsidesannonser i tidningen Woman nummer 28/02. 200 av tidningens prenumeranter blev uppringda och fick berätta vad de tyckte om tio i förväg utvalda annonser. Förutom Bianco deltog även Ralph Lauren, Swatch, Nike, Vagabond, Sanex, Mango, Max Factor, Cerutti Jeans och Kenzo.
Sådana utvärderingar görs för att visa annonsörerna hur läsarna reagerar på annonserna. I Biancos fall ger svaren samtidigt en uppfattning vad läsarna tycker om transor.

1. Erindringsværdien/Hågkomst

Läsarna svarar på frågan om de kan minnas att Bianco annonserat i tidningen.
58 % av alla tillfrågade kom ihåg annonsen.
26% av läsarna brukar minnas en viss annons (= genomsnittligt värde).
Den enda annons som låg högre var Max Factor med 67%. Övriga 13- 27%.

2. Uppmärksamhet /Attention

Nu fick läsaren slå upp tidningen och svara på frågan om hon sett annonsen tidigare.
90% hade lagt märke till Biancos annons mot genomsnittliga 63%.
Ingen av de utvalda annonserna hade högre uppmärksamhet än Bianco.
Näst bäst var Max Factor, 89% och Ralph Lauren, 88%.

3. Intresse

Nu gällde frågan om läsaren helt eller delvis har läst annonsen.
71% hade läst mot normalt 29%. Notera att 90% hade uppmärksammat annonsen, men endast 71% hade läst den.
Även här hade Bianco högsta värdet, Max Factor hade 69%, följt av Ralph Lauren, 50%. Övriga ligger 7-31%.

4. Desire/Längtan

Gjorde annonsen läsaren nyfiken på produkten eller företaget?
36 % ville veta mer, mot normalt 20%.
Här kom Bianco på andra plats efter Max Factor som låg på 50%. Ralph Lauren hade 35% och övriga 6-28%.

5. Action/Aktivitet

Har annonsen satt igång någonting hos läsaren? Har han/hon exempelvis diskuterat annonsen eller dess innehåll med någon, visat den för andra eller tagit kontakt med företaget?
11% har agerat mot normens 7%, i den här kategorin uppnår Max Factor högst värde med 19%. Ralph Lauren och Bianco ligger på 11%. Övriga 0-8%.

6. Relevans

63% av läsarna i åldern 18-27 år och 69% av läsarna i åldern 28-35 år upplevde att budskapet var relevant för dem.
Genomsnittliga värdet ligger runt 54%.

7. Nyhetsvärde

51% av läsarna i åldern 18-27 år och 58% av läsarna i åldern 28-35 år tyckte att annonsen innehöll något något nytt.
Vanligtvis ligger värdet runt 28%. Övriga låg på eller under 28% med undantag för Max Factor på 48%.

8. Tyckte om/tyckte inte om

Tyckte läsarna om det dom såg i annonsen?
I åldern 18-27 år var 78% av läsarna mycket positiva, 14% tyckte varken mer eller mindre om innehållet än andra annonser och 8% var negativa.
I åldern 28-35 år var 90% av läsarna mycket positiva, 7% var neutrala och 3% var negativa.
Normen säger 36% positiva, 42% neutrala och 22% negativa.

Checkpoint sammanfattar

Det råder inget tvivel om att Bianco med denna annons har uppnått den uppmärksamhet som varit företagets mål. Annonsen har uppnått nästan maximal uppmärksamhet, mer än hälften av läsarna minns den. Relevansvärdet är mycket högt och läsarna anser obetingat att annonsen bjuder på något nytt.
Man kan konstatera att läsarna verkligen gillade annonsen.

SaraClaes sammanfattar

Som transvestit kan jag konstatera att läsarna inte haft några som helst problem med att det varit transor som visat skorna. Tvärt om!
Det har medfört att annonsen blivit nästan dubbelt så positivt mottagen som genomsnittet (fråga nummer 8). Jag tycker att utvärderingen ger belägg för att samhället i allmänhet och kvinnor i synnerhet är mycket positiva till transor och transvestism.

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.