11 frågor om transvestiter och transvestism

Det uppseendeväckande med transvestiter är inte att vi klär oss i det andra könets kläder
 - det uppseendeväckande är att vi bryter mot en norm

1. Vad är en transvestit?

En människa!  En man eller kvinna som mer eller mindre ofta, helt eller delvis använder sig av det motsatta könets uttryck för att må bra.
Detta är möjligen ovanligt, men absolut inget onormalt. Transvestism finns i alla kulturer över hela jorden och är känt genom historien. Det är oberoende av kön, yrke och utbildning även om det oftast blir mer uppmärksammat bland män än bland kvinnor.

2. Varför gör ni det?

För att må bra!
Man har forskat länge kring varför en del människor bryter mot vedertagna normer för hur en man eller kvinna ska se ut, klä sig och uppträda utan att finna något entydigt svar. Mer intressant är kanske varför många uppfattar det som konstigt, att det finns människor som bryter mot normerna?
Alla har vi dock det gemensamt, att ingen har valt att bli transvestit. Det är en del av vår personlighet och vi har bara valt att bejaka oss själva och våra känslor.   En transvestit som inte tillåts att leva ut hela sin personlighet upplever ofta en känsla av utanförskap och kan hamna i djup depression.

3. Hur börjar det?

I mycket tidig ålder. De flesta upplever redan som barn en känsla av något både manligt och kvinnligt inom sig. Känslan förstärks senare genom puberteten och den vaknande sexualiteten. Ofta medför upptäckten andra känslor såsom utanförskap, skuld och skam. Vanligtvis förblir transvestismen livslång.

4. Hur lever ni?

Dubbelt.! Vi är helt vanliga kvinnor och män, som lever och fungerar precis som de flesta andra. En man som är transvestit, är vanligtvis lika mycket man som andra män. Skillnaden är att vi mer eller mindre ofta vill klä oss som och ibland även identifiera oss med det andra könet. Därför har vi vanligtvis dubbla garderober. Och ofta både ett mans- och ett kvinnonamn.

5. Vill ni byta kön?

Nej! Transvestiter är genomgående tillfreds med sitt biologiska kön och har inte för avsikt att på kirurgisk väg ändra på detta. Några använder sig dock av permanent hårborttagning etc. för att till viss del harmoniera kroppen med sinnet.

6. Är transvestiter homosexuella?

Vanligtvis inte. Transvestism handlar om könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Vi är förmodligen rätt lika den övriga befolkningen. De flesta är heterosexuella, andra är bisexuella eller homosexuella.

7. Vad tycker en eventuell partner?

Kärlek övervinner det mesta.   De flesta visar förståelse och hjälper sin partner att bejaka sin transvestism, andra vill inte medverka. Vissa klarar inte att det finns transvestism i förhållandet och förbjuder den, ibland med separation som följd.    Ofta finns en överdriven rädsla hos partnern att transvestiten vill "byta kön". Det kan dessutom vara psykiskt påfrestande, även för en förstående partner, om man måste smyga och ständigt dölja allting för grannar, släkt och vänner. Problematiken kan kompliceras ytterligare när det finns barn i förhållandet.

8. Finns det kvinnor som är transvestiter?

Naturligtvis!
Men vi är mer osynliga i samhället. En kvinna som är transvestit kan bära herrkläder och ha mansfrisyr utan att uppfattas som annat än en kvinna eller "utklädd" tjej. Å ena sidan ger detta ett visst skydd - hon kan uttrycka sitt manliga jag utan att väcka omgivningens uppmärksamhet. Å andra sidan kan osynligheten vara påfrestande - det kan ta längre tid att komma till insikt om att man faktiskt är transvestit och att man inte är ensam.

9. Hur vill ni bli bemötta?

Som vi är! Ett trevligt bemötande och kanske en vänlig fråga är aldrig fel! Precis som alla människor vill vi bli respekterade för dom vi är.

Trots att transvestiter inte väcker lika stor uppmärksamhet idag som för bara några år sedan, krävs det fortfarande, främst på grund av bristande eller felaktig information, stort mod för att orka leva ut sin personlighet.

Vi gör det vi gör för vår egen skull - inte för att skapa uppmärksamhet, väcka anstöt eller provocera.

10. Hur vanligt är det?

Ingen vet, men det är förmodligen vanligare än du tror! Det finns ingen exakt forskning att luta sig mot. Man hävdar allt från 1 till 6 procent av befolkningen beroende på hur man definierar uttrycket "transvestism". Sannolikheten att du känner en eller flera transvestiter utan att veta om det är således mycket stor. Fundera gärna på varför dina bekanta inte våga berätta det för dig.

11. Hur märker jag om någon bekant är transvestit?

Det märker du troligen inte! På grund av omgivningens okunskap och fördomar, och vår egen rädsla för detta, vågar de flesta av oss inte leva öppet. Trots att transvestiter syns allt oftare i media och på gator och torg, är det fortfarande vanligt att man inte avslöjar något utanför den innersta familjekretsen.

Du märker det förmodligen först när personen ifråga bestämt sig för att låta dig veta det. Och då du ska du komma ihåg att hon/han troligtvis varit transvestit under alla år ni känt eller känt till varandra. Var personen trevlig förr, så kommer hon/han att vara det i fortsättningen också. Ingenting är ändrat! Förutom att du känner eller har lärt känna en modig människa som börjat leva det liv han/hon själv vill leva, istället för det liv andra vill att han/hon ska leva.

Texten finns att ladda ner som pdf-fil här

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.