Reklametekst - Kvinner, menn og alle vi andre

1:

Kvinner, menn og alle vi andre!
- en underholdende og interaktiv inspirasjonsforelesning om de normer og verdier som styrer våre liv og hindrer oss i å tenke logisk.

De fleste vet at mangfold er positivt, utviklende og nærmest livsnødvendig for et levende samfunn. Allikevel er vi skeptiske og mistroendei møte med alt som er nytt og annorledes.
Bare for at vi ikke har møtt et visst fenomen tiligere, betyr ikke at dette må være noe unaturlig eller uvanlig - det betyr trolig bare at vi er uvant med akkurat dettafenomenet

Til tross for overskriften snakker jeg om religion, funksjonsnedsettelser, etnisitet, likestilling, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, og kjønnsuttryck, kjønnsroller, feminisme, o.s.v. avhengig av hvor mye tid jeg får, men førstog fremst handler forelesningen om tilhørerne og vår måte å tenke på:
Forelesningen er en blanding av humor og alvor, fakta og fiksjon, inspirasjon og erfaringer, med hovedhensikt å oppdatere og utvide vår måte å tenke på. Og våge å reflektere over seg selv og andre – uten å dømme.

I beste fall blir du klar over dine fordommer, i verste fall har du nettopp flyttet dine egne grenser et par skritt fremover - i begge tilfeller har hatt mye moro.
Claes Schmidt mottok "Stora Talarpriset" feb 2011.

Les mer på: www.saraclaes.se

 

2:

Kvinner, menn og alle vi andre!
- en underholdende og interaktiv inspirasjonsforelesning om de normer og verdier som styrer våre liv og hindrer oss i å tenke logisk.

Forelesningen er en blanding av humor og alvor, fakta og fiksjon, inspirasjon og erfaringer, med hovedhensikt å oppdatere og utvide vår måte å tenke på. Og våge å reflektere over seg selv og andre – uten å dømme.

Claes Schmidt mottok ”Stora Talarpriset” i feb 2011.

Mer informasjon: www.saraclaes.se

 

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.